பாவம்எனக்கு கற்றுகொடுத்தவன் சைக்கிள் மிதிகின்றான்,
அவனிடம் கற்ற நான் விமானத்தில் பறக்கின்றேன்...

0 comments:

Post a Comment

!-- end footer -->