வெட்கம்விரலை கூட மறைக்கும் பெண்கள் இருக்கும் இந்த உலகில்,
காசிற்காக கண்டதையும் காட்டுகிறார்கள் சிலர் !!!

0 comments:

Post a Comment

!-- end footer -->