வேதணைஅனைத்தும் இருப்பவன் தன்னை பற்றி சிந்திக்கின்றான்,
ஒன்றும் இல்லாதவன் உலகத்தை பற்றி சிந்திக்கின்றான்!!!

1 comments:

viswanathan said...

hates off man..
may good bless you...

Post a Comment

!-- end footer -->